Chức năng nhiệm vụ

15.05.21 | 3493 |

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ

   Trước năm 2004, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Sở trực thuộc Ban Văn hóa – Kỹ Thuật Cơ Sở của trường Kỹ thuật Cao Thắng. Từ năm 2004 đến nay, Bộ môn Kỹ Thuật Cơ sở trực thuộc Khoa Cơ Khí Động Lực.

   Với vai trò giảng dạy các môn học thuộc nhóm Cơ sở ngành, bên cạnh công tác giảng dạy theo chuẩn đầu ra của các Ngành Đào Tạo, tập thể giảng viên Bộ môn luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên bước đầu hiểu và ứng dụng được kiến thức lý thuyết vào thực tế ngay từ năm nhất, nhằm tiếp bước truyền thống đào tạo “Vững lý thuyết, Giỏi tay nghề” của Nhà trường.

   Dưới đây là một số hình ảnh trong hoạt động dạy và học mà Bộ môn đã triển khai.

      

Hình 1. Sinh viên làm “mini project” trong môn học Cơ lý thuyết, học kỳ 1

Hình 2Sinh viên làm Bài tập lớn - vẽ kỹ thuật với mô hình được in 3D và hỗ trợ trên App 3D-PDF

 Hình 3.  Hướng dẫn sinh viên tham gia minicar racing

    Mặc dù giảng dạy những môn cơ sở ngành, nhưng Bộ môn luôn chủ động tạo điều kiện cho giảng viên đồng hành cùng với các Khoa chuyên ngành tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp tại nhà máy, doanh nghiệp để cập nhật kiến thức thực tế. 

 Hình 4. Sinh viên thực tập tốt nghiệp

   Với mục tiêu giúp sinh viên luôn “Chủ Động - Sáng Tạo”, đội ngũ giảng viên Bộ môn không ngừng cập nhật kiến thức mới, cải tiến chương trình – giáo trình; tổ chức các các hoạt động dạy và học nhằm hỗ trợ đáp ứng chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo kỹ thuật vì “Sứ mệnh” và “Tầm nhìn” chung của Nhà trường.


Các Tin Khác: