KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ HÈ_NĂM HỌC 2023-2024 (bổ sung)

05.06.24 | 876 |

Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến của 2 lớp Vẽ kỹ thuật 1 và Cơ lý thuyết (bổ sung) tại ĐÂY


Các Tin Khác: