Danh sách các lớp Học kỳ phụ_Môn BTL Chi tiết máy

24.10.22 | 919 |

Sinh viên xem danh sách phân lớp tại ĐÂY 

Lịch học:

1. Lớp 1_Thầy Liêu Quang Hiệp: 3 tiết cuối Sáng T7, CN.

2. Lớp 1_Thầy Huỳnh Hoàng Linh: 3 tiết đầu Sáng T7, CN.

3. Lớp 2_Thầy Huỳnh Hoàng Linh: 3 tiết cuối Sáng T7, CN.


Các Tin Khác: