KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ_HKII_NĂM HỌC 2023-2024

19.03.24 | 660 |

   Sinh viên xem kế hoạch mở lớp Học kỳ phụ môn BTL Chi tiết máy (Hệ Cao đẳng), Vẽ kỹ thuật 2 &BTL (Hệ Cao đẳng nghề), Cơ học ứng dụng (Hệ Cao đẳng Điện, Điện tử, Điều khiển tự động) tại ĐÂY.


Các Tin Khác: