Thời khóa biểu lớp Học kỳ phụ môn Nguyên lý Chi tiết máy (hệ Cao đẳng)

19.04.24 | 369 |

 - Lớp học kỳ phụ môn Nguyên lý - Chi tiết máy sẽ bắt đầu từ ngày mai (20/04/2024)

 - Lịch học là sáng Thứ 7 và Chủ nhật, tiết 1-4 (6g30-9g50), phòng F5.2


Các Tin Khác: