KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ_HÈ_NĂM HỌC 2023-2024

03.06.24 | 834 |

Sinh viên xem Thời khóa biểu mở các lớp Học kỳ phụ - Hè - Năm học 2023 - 2024 tại ĐÂY.

Các em lưu ý:

1. SV phải đóng học phí môn học mới được xếp vào danh sách đăng ký.

2. Điều kiện mở lớp: Danh sách đăng ký từ 20 Sinh viên trở lên.


Các Tin Khác: