Đề thi - đáp án môn Cơ ứng dụng - HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGHỀ

15.07.21 | 1878 |

  1. Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng  ĐỀ 4 ( 22-08-2020) – Thi lần 2

  2. Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng  ĐỀ 3 ( 22-08-2020) – Thi lần 2

  3. Đề thi & Đáp án Cơ ứng dụng A (18-06-2019)- Lần 1 

  4. Đề thi & Đáp án HKP HÈ 2018-2019 Cơ ứng dụng A (06-08-2019)- Cô Nguyễn Thị Linh Phượng 

  5. Đề thi & Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 1  HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định

  6. Đề thi & Đáp án Cơ Ứng Dụng B ĐỀ 2 HKP HÈ 2018-2019 (9h ngày 05-08-2019) – Thầy Nguyễn Trung Định


Các Tin Khác: