Lịch thi lần 2_Tuần 28

07.03.24 | 509 |

Sinh viên xem lịch thi lần 2 các môn Cơ LT, Cơ Ứng dụng A/B, Cơ KT, Vẽ KT 1, Vẽ Kỹ Thuật, VLCK & CNKL vào ngày 09/03/2024 và 10/03/2024 tại ĐÂY 


Các Tin Khác: