THÔNG BÁO V/V HỌC GHÉP VÀ HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

29.08.22 | 837 |

Sinh viên xem kế hoạch để đăng ký học ghép và học kỳ phụ theo link tại ĐÂY


Các Tin Khác: